Pinterest
Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Palacio Pitti, Florencia, Italia (2014)

Palacio Pitti, Florencia, Italia (2014)

Caleta Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Caleta Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Anakena, Rapa Nui (2014)

Anakena, Rapa Nui (2014)

Anakena, Rapa Nui (2014)

Anakena, Rapa Nui (2014)

Cantera en Rano Raraku, Rapa Nui (2014)

Cantera en Rano Raraku, Rapa Nui (2014)

Ahu Tongariki, Rapa Nui (2014)

Ahu Tongariki, Rapa Nui (2014)

Ahu Vai Uri, Rapa Nui (2014)

Ahu Vai Uri, Rapa Nui (2014)

Cementerio de Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Cementerio de Hanga Roa, Rapa Nui (2014)

Ahu Huri a Urenga, Rapa Nui (2014)

Ahu Huri a Urenga, Rapa Nui (2014)

Ahu Akivi, Rapa Nui (2014)

Ahu Akivi, Rapa Nui (2014)

Interior de la cueva ceremonial Ana Kai Tangata, Rapa Nui (2014)

Interior de la cueva ceremonial Ana Kai Tangata, Rapa Nui (2014)

Ana Kai Tangata, Rapa Nui (2014)

Ana Kai Tangata, Rapa Nui (2014)

Aldea Ceremonial Orongo, Rapa Nui (2014)

Aldea Ceremonial Orongo, Rapa Nui (2014)

Rano Kau, Rapa Nui (2014)

Rano Kau, Rapa Nui (2014)

Peñalolén, Santiago, Chile (2014)

Peñalolén, Santiago, Chile (2014)