Explore these ideas and more!

Genre : Drama, Fantasy Director : Eiichi Yamamoto. Year of release : 1973 Animators : Gisaboru Sugii, Shinichi Tsuji, Yasuo Maeda. Writers...

Genre : Drama, Fantasy Director : Eiichi Yamamoto. Year of release : 1973 Animators : Gisaboru Sugii, Shinichi Tsuji, Yasuo Maeda. Writers...

Đời người cho dũ cố gắng đến mấy thì cũng chỉ như loài hoa kia, chớm nở chớm tàn. Hày chọn khoảnh khắc đẹp nhất để nhớ lấy, sau này cũng đừng hối tiếc vì đã có một khoảng thời gian mình tuyệt vời đến thế.

Đời người cho dũ cố gắng đến mấy thì cũng chỉ như loài hoa kia, chớm nở chớm tàn. Hày chọn khoảnh khắc đẹp nhất để nhớ lấy, sau này cũng đừng hối tiếc vì đã có một khoảng thời gian mình tuyệt vời đến thế.

Thomke Meyer Illustration

Thomke Meyer Illustration

Drawing Clothes, Drawing Stuff, Drawing Tutorials, Art Tutorials, Drawing Ideas, Anime Artwork, Manga Drawing, Drawing Reference, Character Art

Different Poses & Clothes References. This sheet has a lot of nice, simple poses, plus some other helpful references.

Different Poses & Clothes References. This sheet has a lot of nice, simple poses, plus some other helpful references.~~~Plus these are really good references for different types of clothing

Belladonna of Sadness (1973) | MONDO EXPLOITO

A Japanese anime for my watchlist: Eiichi Yamamoto’s "Kanashimi no Beradona" (Belladonna of Sadness),

Pinterest
Search