Explore Sliding Doors, Dark, and more!

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Vagó d'acompanyament DB: Vagó d'acompanyament per tren de mercaderies DB. És de color verd fosc amb portes corredisses per l'obertura. Vagón de acompañamiento DB: Vagón de acompañamiento para tren de mercancías DB. Es de color verde oscuro con puertas correderas para la obertura.

Munny Gallery | ... Customs For Rojo Bermelo’s MUNNY INVASION 3.0 | Kidrobot Blog

Creative Customs For Rojo Bermelo's MUNNY INVASION 3.0

Once again, Rojo Bermelo has brought together some of Mexico's most talented customizers for their annual contest, MUNNY INVASION

Since I'll be one year older on my birthday/Earth Day, I am going old school with my bday wishes: Polaroid Instant Digital Camera.

Polaroid Z2300 Instant Digital Camera

Gifts For Her: 25 Birthday Gift Ideas For The Special Lady In Your Life - Polaroid Instant Digital Camera, Urban Outfitters

Vagó tipus tancat americà: Vagó tipus americà tancat de color blanc amb sostre vermell. Porta anuncis publicitaris pintats en varis colors de la marca comercial "Kellogg's" a les parets laterals. Vagón tipo cierre americano: Vagón tipo cierre americano de color blanco con techo rojo. Lleva anuncios pintados en varios colores de la marca comercial "Kellogg's" en las paredes laterales.

Vagó tipus tancat americà: Vagó tipus americà tancat de color blanc amb sostre vermell. Porta anuncis publicitaris pintats en varis colors de la marca comercial "Kellogg's" a les parets laterals. Vagón tipo cierre americano: Vagón tipo cierre americano de color blanco con techo rojo. Lleva anuncios pintados en varios colores de la marca comercial "Kellogg's" en las paredes laterales.

Vagó de mercaderies tancat: Vagó de mercaderies tancat amb porta central corredissa mòbil. Passarel·les al sostre i escala lateral. És de color platejat amb dibuix taronja i inscripcions negres. Vagón mercancías cerrado: Vagón de mercancías cerrado con puerta central corredera movible. Pasarelas en el techo y escalera lateral. Es de color plateado con dibujo naranja e inscripciones negras.

Vagó de mercaderies tancat: Vagó de mercaderies tancat amb porta central corredissa mòbil. Passarel·les al sostre i escala lateral. És de color platejat amb dibuix taronja i inscripcions negres. Vagón mercancías cerrado: Vagón de mercancías cerrado con puerta central corredera movible. Pasarelas en el techo y escalera lateral. Es de color plateado con dibujo naranja e inscripciones negras.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora dièsel SNCF C610 06: Maqueta d'un tractor de la SNCF de color verd, amb el parafangs protegit amb una barana. Locomotora diésel SNCF C610 06: Maqueta de un tractor de la SNCF de color verde, con el guardabarros protegido por una barandilla.

Locomotora de vapor amb  tènder SNCF 232: Amb tènder separat de color verd, amb el sostre de la cabina i la part davantera de color negre. Té detalls platejats i alguns en vermell com els cartells de les inscripcions. Locomotora SNCF 232 con ténder separado de color verde, con el techo de la cabina y la parte delantera de color negro. Tiene detalles plateados y algunos en rojo como los carteles de las inscripciones.

Locomotora de vapor amb tènder SNCF 232: Amb tènder separat de color verd, amb el sostre de la cabina i la part davantera de color negre. Té detalls platejats i alguns en vermell com els cartells de les inscripcions. Locomotora SNCF 232 con ténder separado de color verde, con el techo de la cabina y la parte delantera de color negro. Tiene detalles plateados y algunos en rojo como los carteles de las inscripciones.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Furgó de mercaderies Cabouse 540: Furgó de cua de mercaderies tipus Cabouse amb caixa. Color taronja amb una franja horitzontal blanca. Furgón de mercancías Cabouse 540: Furgon de cola de mercancías tipo Cabouse con caja. Color naranja con una franja horizontal blanca.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401, sense carenar per a poder veure els mecanismes interns. Locomotora de vapor MZA 1401: Maqueta de locomotora MZA 1401 sin carenar para poder ver los mecanismos internos.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Vagó cisterna: Composició de 4 vagons cisterna tipus americà pel transport de productes químics. Són de color blanc amb inscripcions en vermell. Vagón cisterna: Composición de 4 vagones cisterna tipo americano para el transporte de productos químicos. Son de color blanco con inscripciones en rojo.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Locomotora dièsel 337: Locomotora dièsel 337 (2 unitats) totalment metàl·liques amb 3 franges horitzontals de diferents colors (crema, negre i vermell). El sostre és negre. Locomotora diésel 337: Locomotora diésel 337 (2 uds.) totalmente metálicas con 3 franjas horizontales de diferentes colores (crema, negro y rojo). El techo es negro.

Vagó cisterna: Vagó cisterna amb garita. És de color groc amb inscripcions en vermell on posa "MINOL". Té escales laterals de color negre. Vagón cisterna: Vagón cisterna con garita. Es de color amarillo con inscripciones en rojo donde pone "MINOL". Tiene escaleras laterales de color negro.

Vagó cisterna: Vagó cisterna amb garita. És de color groc amb inscripcions en vermell on posa "MINOL". Té escales laterals de color negre. Vagón cisterna: Vagón cisterna con garita. Es de color amarillo con inscripciones en rojo donde pone "MINOL". Tiene escaleras laterales de color negro.

Vagó de mercaderies Chessie System: Vagó de mercaderies tancat tipus americà de color blau amb inscripcions grogues. Vagón de mercancías Chessie System: Vagon de mercancías cierre tipo americano de color azul con insripciones amarillas.

Vagó de mercaderies Chessie System: Vagó de mercaderies tancat tipus americà de color blau amb inscripcions grogues. Vagón de mercancías Chessie System: Vagon de mercancías cierre tipo americano de color azul con insripciones amarillas.

Cotxe"llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Cotxe "llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color blau amb el sostre blanc i llanternó. Té inscripcions de la Compagnie i l'escut de la mateixa. Coche "cama" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Coche cama de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color azul con el techo blanco y linternón. Tiene inscripciones de la Compagnie y el escudo de la misma.

Cotxe"llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Cotxe "llit" de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color blau amb el sostre blanc i llanternó. Té inscripcions de la Compagnie i l'escut de la mateixa. Coche "cama" de la Compagnie Internacionale wagons-lits: Coche cama de la Compagnie Internacionale wagons-lits de color azul con el techo blanco y linternón. Tiene inscripciones de la Compagnie y el escudo de la misma.

Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora vapor SNCF 1-4-1, totalment negra amb un cartell identificatiu de la SNCF i la part davantera en vermell. La part inferior de la cabina està molt detallada. Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora de vapor SNCF 1-4-1, totalmente negra con un cartel identificativo de la SNCF y la parte delantera en rojo. La parte interior de la cabina está muy detallada

Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora vapor SNCF 1-4-1, totalment negra amb un cartell identificatiu de la SNCF i la part davantera en vermell. La part inferior de la cabina està molt detallada. Locomotora vapor SNCF 1-4-1: Locomotora de vapor SNCF 1-4-1, totalmente negra con un cartel identificativo de la SNCF y la parte delantera en rojo. La parte interior de la cabina está muy detallada

Locomotora dièsel serie F7: Locomotora dièsel sèrie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre. Locomotora diésel serie F7: Locomotora diésel serie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit a la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre.

Locomotora dièsel serie F7: Locomotora dièsel sèrie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre. Locomotora diésel serie F7: Locomotora diésel serie F7 de Amtrak 505 de color gris i vermell amb sostre negre. Té inscrit a la numeració 505 i porta "trompeta" al sostre.

Pinterest
Search