ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

Ideas and Decor

Add cloud and sun. เพิ่มเมฆและดวงอาทิตย์

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

Add cloud and sun.

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

Diy frames made into weaving looms - what a great idea!

วัสดุอุปกรณ์​ Tools and materials

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

It's string art meets weaving, so cool!

ตอกตะปูลงบนขอบกรอบรูปด้านกว้างทั้งสองด้าน Install nails symmetrically on two opposite parallel sides.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ตอกตะปูลงบนขอบกรอบรูปด้านกว้างทั้งสองด้าน Install nails symmetrically on two opposite parallel sides.

เริ่มทอแถวแรก Start weaving the first row.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

เริ่มทอแถวแรก Start weaving the first row.

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

Even though the instructions are in…

ทอเป็นเมฆ Weave the snow.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอเป็นเมฆ Weave the snow.

เปลี่ยนไหมเป็นสีขาวฟูๆ แทนหิมะบนยอดเขา Change the tip and wire for snow.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

เปลี่ยนไหมเป็นสีขาวฟูๆ แทนหิมะบนยอดเขา Change the tip and wire for snow.

ทอให้เป็นสามเหลี่ยมโดยลดแถวด้านซ้ายและขวา Make a triangle by making cuts on each side of the book.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

ทอให้เป็นสามเหลี่ยมโดยลดแถวด้านซ้ายและขวา Make a triangle by making cuts on each side of the book.

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

พันเชือกกับตะปู Chain wire mounting.

ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน์​ Landscape Woven

DIY : ทอไหมพรมให้กลายเป็นลายทิวทัศน

DIY String Art Projects - Framed String Art - Cool, Fun and Easy Letters, Patterns and Wall Art Tutorials for String Art - How to Make Names,…

Pinterest
Search