Sueymi Richter

Sueymi Richter

Sueymi Richter
More ideas from Sueymi
Fantasia de emojis para o carnaval

As Halloween is quickly approaching, everybody is beginning to think about what to wear as a costume. But if you can’t find a lot of money or ideas, don’t worry! I’m here to bring you 30 easy DIY Halloween costumes you can make yourself while staying.

- Nhi thích hoa cẩm tú cầu, rất thích, mỗi lần hỏi, chằng hiểu sao ít ai biết.  Nhi đã từng muốn tự tặng mình một bông cẩm tú, cột thêm dây ruy băng. Sinh nhật năm ngoái ngồi gặm anime ước thế. Mà lười. Ngày sinh nhật thì chẳng khác gì ngày thường đâu, ý thức bản thân lớn thêm một chút, đáng sợ. Chẳng biết sau này mình sẽ trở thành loại người như thế nào nữa .

- Nhi thích hoa cẩm tú cầu, rất thích, mỗi lần hỏi, chằng hiểu sao ít ai biết. Nhi đã từng muốn tự tặng mình một bông cẩm tú, cột thêm dây ruy băng. Sinh nhật năm ngoái ngồi gặm anime ước thế. Mà lười. Ngày sinh nhật thì chẳng khác gì ngày thường đâu, ý thức bản thân lớn thêm một chút, đáng sợ. Chẳng biết sau này mình sẽ trở thành loại người như thế nào nữa .